PGD KCN AMATA

  • Địa chỉ: tầng trệt, Trung tâm Dịch vụ KCN AMATA, phường Bình Long, Thành phố Biên Hòa
  • Số điện thoại: 061 8878306
  • Số Fax: 061 8878307
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: Nguyễn Dương Thị Hằng Nga- Trưởng phòng

Bản đồ đường đi đến PGD KCN AMATA


Các chi nhánh Vietcombank Thành Phố Biên Hòa