Chi nhánh Gia lai

  • Địa chỉ: Số 33 đường Quang Trung, phường Hội Thương, Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
  • Số điện thoại: 059 3828595/ 05938474452
  • Số Fax: 059 3828592
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: Ông Trương Anh Tuấn - Giám đốc

Bản đồ đường đi đến Chi nhánh Gia lai


Các chi nhánh Vietcombank Thành Phố Pleiku