PGD An khê

  • Địa chỉ: 01 Hai Bà Trưng, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai
  • Số điện thoại: 059 3538258
  • Số Fax: 059 3538241
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: Nguyễn Ngọc Thủy- Trưởng phòng

Bản đồ đường đi đến PGD An khê