PGD Chư Sê

  • Địa chỉ: Số 804 đường Hùng Vương, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai
  • Số điện thoại: 0593 886367
  • Số Fax: 0593 886626
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: Nguyễn Tấn Đạt - Trưởng phòng

Bản đồ đường đi đến PGD Chư Sê