PGD Hoa Lư

  • Địa chỉ: Số 03 đường Nguyễn Tất Thành,phường Hoa Lư, thành phố Pleiku
  • Số điện thoại: 059 2222259
  • Số Fax: 059 2222262
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: Trần Văn Nguyên- Trưởng phòng

Bản đồ đường đi đến PGD Hoa Lư


Các chi nhánh Vietcombank Thành Phố Pleiku