PGD Trần Phú

  • Địa chỉ: 92 Trần Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
  • Số điện thoại: 059 3720117
  • Số Fax: 059 3720120
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: Võ Văn Hiệp - Trưởng phòng

Bản đồ đường đi đến PGD Trần Phú


Các chi nhánh Vietcombank Thành Phố Pleiku