Chi nhánh Dịch vụ Khách hàng đặc biệt

  • Địa chỉ: Số 344 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
  • Số điện thoại: (084) 04 36503333
  • Số Fax: (084) 04 32252222
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: Ông Nguyễn Hữu Bằng, Giám đốc

Bản đồ đường đi đến Chi nhánh Dịch vụ Khách hàng đặc biệt


Các chi nhánh Vietcombank Quận Hai Bà Trưng