Chi nhánh Sóc Sơn

  • Địa chỉ: Số nhà 51 đường Quốc Lộ 3, tổ 12, thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội
  • Số điện thoại: 043 5950000
  • Số Fax: 043 5950505
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: Ông Nguyễn Hải Tứ, Giám đốc

Bản đồ đường đi đến Chi nhánh Sóc Sơn


Các chi nhánh Vietcombank Huyện Sóc Sơn