Chi nhánh Tây Hồ

  • Địa chỉ: Số D5B -33 và D5B-35, Lô D5, Khu đấu giá 18,6ha phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ
  • Số điện thoại: 043 7581111
  • Số Fax: 043 7585399
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: Ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc

Bản đồ đường đi đến Chi nhánh Tây Hồ


Các chi nhánh Vietcombank Quận Tây Hồ