PGD Kim Liên Ô Chợ Dừa

  • Địa chỉ: 390 Xã Đàn, phường Ô Chợ Dừa quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
  • Số điện thoại: 043 5737792
  • Số Fax: 043 5737793
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: Đặng Thị Thu Thủy - Trưởng phòng

Bản đồ đường đi đến PGD Kim Liên Ô Chợ Dừa


Các chi nhánh Vietcombank Quận Đống Đa