PGD số 11

  • Địa chỉ: Lô số T118, tầng 1 Trung tâm mua sắm AEON Long Biên, phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội
  • Số điện thoại: 04.39747029
  • Số Fax: 04.39747030
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: Đinh Viết Hạnh - Trưởng phòng

Bản đồ đường đi đến PGD số 11


Các chi nhánh Vietcombank Quận Long Biên