PGD số 12

  • Địa chỉ: Số 33 phố Chùa Láng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
  • Số điện thoại: 04 32595658
  • Số Fax: 04 32595659
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: Hà Minh Lý, Trưởng phòng

Bản đồ đường đi đến PGD số 12


Các chi nhánh Vietcombank Quận Đống Đa