PGD số 19

  • Địa chỉ: 152 Thụy Khê, phường Thụy Khê, Quận Đống Đa
  • Số điện thoại: 04 37286372
  • Số Fax: 04 37280126
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: Nguyễn Thị Xuân Hoa - Trưởng phòng

Bản đồ đường đi đến PGD số 19


Các chi nhánh Vietcombank Quận Đống Đa