PGD số 22

  • Địa chỉ: 172 Ngọc Khánh, phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình
  • Số điện thoại: 04 32373594
  • Số Fax: 04 32373595
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: Nguyễn Thị Liên Phương - Trưởng phòng

Bản đồ đường đi đến PGD số 22


Các chi nhánh Vietcombank Quận Ba Đình