PGD số 3

  • Địa chỉ: Số 31 Hàng Khoai, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
  • Số điện thoại: 04 39231729
  • Số Fax: 04 39421728
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: Nguyễn Thị Bích Phượng - Trưởng phòng

Bản đồ đường đi đến PGD số 3


Các chi nhánh Vietcombank Quận Hoàn Kiếm