PGD số 6

  • Địa chỉ: Số 29 Hàng Phèn, phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
  • Số điện thoại: 04 39233518
  • Số Fax: 04 39233519
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng phòng

Bản đồ đường đi đến PGD số 6


Các chi nhánh Vietcombank Quận Hoàn Kiếm