PGD Sóc Sơn

  • Địa chỉ: Số 31 Quốc lộ 3, tòa nhà Bưu điện trung tâm 4, thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội
  • Số điện thoại: 043 5950758
  • Số Fax: 043 5950753
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: Nguyễn Minh Giang, Phó trưởng phòng phụ trách

Bản đồ đường đi đến PGD Sóc Sơn


Các chi nhánh Vietcombank Huyện Sóc Sơn