PGD Trâu Quỳ

  • Địa chỉ: Số 176 Ngô Xuân Quảng, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
  • Số điện thoại: 04.32161668
  • Số Fax: 04.32161661
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: Bà Nguyễn Thị Thanh Loan - Phó trưởng phòng phụ trách

Bản đồ đường đi đến PGD Trâu Quỳ


Các chi nhánh Vietcombank Huyện Gia Lâm