PGD Bình Giang

  • Địa chỉ: Số 3-5 Phạm Ngũ Lão, Thị trấn Kẻ Sặt, Huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương
  • Số điện thoại: 0320 3773666
  • Số Fax: 0320 3773766
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: Lê Thành Huân, Trưởng phòng

Bản đồ đường đi đến PGD Bình Giang