PGD Gia Lộc

  • Địa chỉ: Số 341 đường Nguyễn Chế Nghĩa, Thị trấn Gia Lộc, tỉnh Hải Dương
  • Số điện thoại: 0320 3514786
  • Số Fax: 0320 3514787
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: Đặng Thị Minh - Phó phụ trách

Bản đồ đường đi đến PGD Gia Lộc