PGD Kim Thành

  • Địa chỉ: Thị xã Kim Thành, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương
  • Số điện thoại: 0320 3720856
  • Số Fax: 0320 3720858
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: Ông Vũ Thanh Tùng, Trưởng phòng

Bản đồ đường đi đến PGD Kim Thành