PGD Kinh Môn

  • Địa chỉ: Khu Đô thị mới, Thị trấn Minh Tân, Huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương
  • Số điện thoại: 0320 3522368
  • Số Fax: 0320 3522333
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: Lê Ngọc Cường, Trưởng phòng

Bản đồ đường đi đến PGD Kinh Môn