PGD Nam Sách

  • Địa chỉ: Thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương
  • Số điện thoại: 0320 3758776
  • Số Fax: 0320 3758777
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: Ông Nguyễn Ánh Hồng, phó phòng phụ trách

Bản đồ đường đi đến PGD Nam Sách