PGD Ninh Giang

  • Địa chỉ: Thôn Quán Tranh, xã Đồng Tâm, Huyện Ninh Giang, Hải Dương
  • Số điện thoại: 0320 3766882
  • Số Fax: 0320 3766889
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: Đặng Xuân Toàn, Trưởng phòng

Bản đồ đường đi đến PGD Ninh Giang