PGD Phúc Điền

  • Địa chỉ: Khu công nghiệp Phúc Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
  • Số điện thoại: 0320 3546888
  • Số Fax: 0320 3546854
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: Tiêu Thị Thanh Cảnh - Trưởng phòng

Bản đồ đường đi đến PGD Phúc Điền