PGD Sao Đỏ

  • Địa chỉ: số 1 đường Thái Học 1, Thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương
  • Số điện thoại: 0320 3589406
  • Số Fax: 0320 3589405
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: Đặng Hoàng Lương - Trưởng phòng

Bản đồ đường đi đến PGD Sao Đỏ