PGD số 2

  • Địa chỉ: Số 89 Bạch Đằng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
  • Số điện thoại: 0320 3836781
  • Số Fax: 0320 3836780
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: Đoàn Thị Minh Nguyệt- Trưởng phòng

Bản đồ đường đi đến PGD số 2


Các chi nhánh Vietcombank Thành Phố Hải Dương