PGD Thanh Hà

  • Địa chỉ: Bưu điện Thanh Hà, khu 7 thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà, Hải Dương
  • Số điện thoại: 0320 3970000
  • Số Fax: 0320 3976777
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: Bùi Quốc Hoàng Minh, Trưởng phòng

Bản đồ đường đi đến PGD Thanh Hà