PGD Thanh Miện

  • Địa chỉ: Số 512 đường Nguyễn Lương Bằng, thị trấn Thanh Miện, Huyện Thanh Miện, Hải Dương
  • Số điện thoại: 0320 3566868
  • Số Fax: 0320 3566869
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: Vũ Trọng Hùng, Phó trưởng phòng phụ trách

Bản đồ đường đi đến PGD Thanh Miện