PGD Tứ Kỳ

  • Địa chỉ: Số 374 đường 391 Thị trấn Tứ Kỳ huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương
  • Số điện thoại: 0320 3746577
  • Số Fax: 0320 3746579
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: Bà Phạm Thị Hiền, Trưởng phòng

Bản đồ đường đi đến PGD Tứ Kỳ