Chi nhánh Hải Phòng

  • Địa chỉ: Số 275 Lạch Tray, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
  • Số điện thoại: 031 3842658
  • Số Fax: 031 3841117
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: Lê Ngọc Thái - Giám đốc

Bản đồ đường đi đến Chi nhánh Hải Phòng


Các chi nhánh Vietcombank Quận Ngô Quyền