Chi nhánh Nam Hải Phòng

  • Địa chỉ: Số 11 Hoàng Diệu, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng
  • Số điện thoại: 031.3552299/841080
  • Số Fax: 031.3569611
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: Ông Nguyễn Đức Thành - Phó Giám đốc PTĐH

Bản đồ đường đi đến Chi nhánh Nam Hải Phòng


Các chi nhánh Vietcombank Quận Hồng Bàng