PGD Lê Chân

  • Địa chỉ: Số 49+51+53 đường Tô Hiệu, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng
  • Số điện thoại: 031 3955728
  • Số Fax: 031 3955793
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: Nguyễn Thị Lan Hương - Trưởng phòng

Bản đồ đường đi đến PGD Lê Chân


Các chi nhánh Vietcombank Quận Lê Chân