PGD Phạm Ngũ Lão

  • Địa chỉ: Số 27+29 đường Phạm Ngũ Lão, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
  • Số điện thoại: 031 3520738
  • Số Fax: 031 3520737
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: Trần Thị Hải Vân - Trưởng phòng

Bản đồ đường đi đến PGD Phạm Ngũ Lão


Các chi nhánh Vietcombank Quận Ngô Quyền