Chi nhánh Hưng Yên

  • Địa chỉ: Thị trấn Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên
  • Số điện thoại: 0321 3941886
  • Số Fax: 0321 3941044
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: Nguyễn Văn Toán - Giám đốc

Bản đồ đường đi đến Chi nhánh Hưng Yên