Chi nhánh Phố Hiến

  • Địa chỉ: Số 186 đường Chu Mạnh Trinh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
  • Số điện thoại: 0321.3596666
  • Số Fax: 0321.3796666
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: Ông Nguyễn Thanh Hải - Giám đốc

Bản đồ đường đi đến Chi nhánh Phố Hiến


Các chi nhánh Vietcombank Thành Phố Hưng Yên