PGD Khoái Châu

  • Địa chỉ: Quốc lộ 39A, Thôn Yên Lịch, xã Dân Tiến,Huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
  • Số điện thoại: 0321 3714568
  • Số Fax: 0321 3714555
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: Phạm Thị Hồng Nhung - Trưởng phòng

Bản đồ đường đi đến PGD Khoái Châu