PGD Yên Mỹ

  • Địa chỉ: Tòa nhà điều hành - Khu công nghiệp Thăng Long II, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên
  • Số điện thoại: 0321 3589368
  • Số Fax: 0321 3589369
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: Ngô Thị Huệ, Trưởng phòng

Bản đồ đường đi đến PGD Yên Mỹ