Chi nhánh Khánh Hòa

  • Địa chỉ: Số 17 Quang Trung, phường Vạn Thạnh, thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà.
  • Số điện thoại: 058 3568899
  • Số Fax: 058 3815114/3823806
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: Lương Phan Sảng - Giám đốc

Bản đồ đường đi đến Chi nhánh Khánh Hòa


Các chi nhánh Vietcombank Thành Phố Nha Trang