Chi nhánh Nha Trang

  • Địa chỉ: 21 Lê Thành Phương, phường Vạn Thắng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
  • Số điện thoại: 058 3829689/ 3826279
  • Số Fax: 058 3829682
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: Phan Ngọc Kính - Giám đốc

Bản đồ đường đi đến Chi nhánh Nha Trang


Các chi nhánh Vietcombank Thành Phố Nha Trang