PGD Cam Đức

  • Địa chỉ: Số 379 đường Trường Chinh, thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa
  • Số điện thoại: 058 3983400 - 058 3983800
  • Số Fax: 058 3983000
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: Trần Hiệu Dương Xuân - Trưởng phòng

Bản đồ đường đi đến PGD Cam Đức