PGD Cam Ranh

  • Địa chỉ: Số 100 đường 22/8 phường Cam Thuận, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
  • Số điện thoại: 058 3956168/ 058 3956268
  • Số Fax: 058 3955692
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: Huỳnh Thị Tiểu Vân- Phó trưởng phòng phụ trách

Bản đồ đường đi đến PGD Cam Ranh