PGD Ninh Hoà

  • Địa chỉ: 668 đường 2 tháng 4, tổ dân phố 4, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa
  • Số điện thoại: 058 3634969
  • Số Fax: 058 3634949
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: Huỳnh Thái Khoa - Trưởng phòng

Bản đồ đường đi đến PGD Ninh Hoà