PGD số 1

  • Địa chỉ: Số 99 Phan Bội Châu, phường Vạn Thạnh, thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà.
  • Số điện thoại: 058 3819989
  • Số Fax: 058 3819989
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: Đoàn Khánh Huy - Trưởng phòng

Bản đồ đường đi đến PGD số 1


Các chi nhánh Vietcombank Thành Phố Nha Trang