PGD số 2

  • Địa chỉ: Số 08, đường 2/4 phương Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà
  • Số điện thoại: 058 3540879
  • Số Fax: 058 3830949
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: Phạm Văn Hạ - Trưởng phòng

Bản đồ đường đi đến PGD số 2


Các chi nhánh Vietcombank Thành Phố Nha Trang