PGD số 3

  • Địa chỉ: Lô 1+2 chung cư 192 Dã Tượng, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà.
  • Số điện thoại: 058 3883949
  • Số Fax: 058 3880881
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: Trần Quang Vịnh - Trưởng phòng

Bản đồ đường đi đến PGD số 3


Các chi nhánh Vietcombank Thành Phố Nha Trang