Chi nhánh Kiên Giang

  • Địa chỉ: Số 89 đường 3 tháng 2, phường Vĩnh Bảo, thành phố Rạch Giá, Kiên Giang
  • Số điện thoại: 077 3862 749
  • Số Fax: 077 3866 243
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: Nguyễn Văn Phương - Giám đốc

Bản đồ đường đi đến Chi nhánh Kiên Giang


Các chi nhánh Vietcombank Thành Phố Rạch Giá