PGD Hà Tiên

  • Địa chỉ: 04 Phương Thành, khu phố 2, phường Đông Hồ, thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang
  • Số điện thoại: 077 3951 066
  • Số Fax: 077 3951 067
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: Lâm Nguyên Vũ- Trưởng phòng

Bản đồ đường đi đến PGD Hà Tiên