Chi nhánh Kon Tum

  • Địa chỉ: Số 348 Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
  • Số điện thoại: 060 3703337
  • Số Fax: 060 3913516
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: Lê Tấn Lân - Phó Giám đốc Phụ trách

Bản đồ đường đi đến Chi nhánh Kon Tum