PGD Đắk Hà

  • Địa chỉ: Thị trấn Đắk Hà, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum
  • Số điện thoại:
  • Số Fax:
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến PGD Đắk Hà